Opisz jak należy postępować po ogłoszeniu alarmu jeśli jesteś w budynku mieszkalnym
Osoby znajdujące się w domu powinny: ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe .Ewakuacja podczas lekcji- zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnościąPo usłyszeniu tego alarmu należy jak najszybciej: Udać się w kierunku budowli ochronnych lub postępować zgodnie z innymi zaleceniami; W razie braku możliwości ukrycia w budowlach trzeba natychmiast wyjść z terenu skażonego, pamiętając o zasadach zachowania się: nie wolno jeść, pić, palić papierosów, opierać się o drzewa i ściany budynków, siadać, wzniecać kurzu, brać .Procedury postępowania po ogłoszeniu alarmu do ewakuacji w szkole.. 8.POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ALARM POWIETRZNY Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy: Osoby znajdujące się w domu powinny: - ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przedPostępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.. Po wyjściu z budynku pracownicy powinni w bezpiecznych miejscach pogrupować się według komórek organizacyjnych, co ułatwi ustalenie, czy wszyscy wydostali się z budynku.ZASADY POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU ALARMU PODCZAS PRZERWY 1..

Postępowanie po ogłoszeniu alarmu.

Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie .. Osoby znajdujące się w domu powinny: ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę .Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.. W przypadku odniesienia ran obowiązkowo poddać się opiece medycznej.. O ewakuacji decyduje dyrektor lub osoba upoważniona który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu właściwych służb i ogłoszeniu alarmu.. 2010-09-17 20:50:09; Opracuj (w punktach) zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, które mogłyby posłużyć wszystkim twoim domownikom.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru.W czasie ewakuacji nie należy otwierać okien i blokować drzwi wyposażonych w samozamykacze w pozycji otwartej, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia..

Jest ona ...Opisz sposoby zapobiegania panice po ogłoszeniu alarmu.

Należy stać w bezruchu i nie zwracać na siebie uwagi.. po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu" należy: opuścić schron (ukrycie), w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,Po usłyszeniu sygnału alarmu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. W celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych bądź promieniotwórczych, a także dla przeprowadzania niezbędnych treningów i ćwiczeń stworzono w Polsce jednolity Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do kliku fundamentalnych zasad postępowania.. Po usłyszeniu sygnału „ogłoszenie alarmu" należy zachować się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi.. W celu odwołania alarmu powietrznego stosuje się dźwięk .Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę..

Ogłoszenie alarmu.

Jeśli w czasie przerwy odezwie się sygnał alarmu, należy bezzwłocznie, spokojnie, bez przepychania, udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego (schematy dróg ewakuacyjnych znajdują się na każdym piętrze), następnie wyjść z terenu szkołyPostępowanie po ogłoszeniu alarmu Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze Ogłoszenie alarmu po usłyszeniu sygnału "ogłoszenie alarmu" należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać panice i lękowi.. Po usłyszeniu sygnału alarmu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia,Zasady postępowania w przypadku wystąpienie zagrożeń:wezwij odpowiednie służby do przywrócenia dostaw wody gazu i energii elektrycznej, jeśli jesteś przekonany, że sieci zostały uszkodzone lub zniszczone.w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przejdź na wyżej położone tereny, jeśli masz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana, ustaw radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby słuchać najnowszych informacji o sytuacji i sposobach postępowania,Rozrózniamy dwa rodzaje alarmów:alarm powietrzny i alarm o skażeniach.Do sposobów ogłaszania alarmu powietrznego należą:-sposób akustyczny-jest to ciągły modulowany dźwięk w okresie 1 min.oraz następujące po sobie sekwencje długich dźwiękóww stosunku 3:1.Znak wizualny alarmu powietrznego to czerwony kwadrat..

- Po ogłoszeniu alarmu, - Pytania i odpowiedzi - EDB ... Przedstaw sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu, jeśli jesteś w budynku mieszkalnym.

Konieczność jej przeprowadzenia może mieć miejsce w różnych stadiach niebezpiecznego zdarzenia.Jeśli mieszkasz w pobliżu rzeki, która często wylewa po obfitych opadach i stwarza zagrożenie powodziowe, warto abyś zapoznał się z naszym poradnikiem, który pomoże Ci w obliczu trudnej sytuacji, zarówno przed, podczas, jak i po powodzi.. Należy stosować się do wskazówek obrony cywilnej.Ewakuacja ludności jest jednym ze środków zbiorowej ochrony ludności i ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.. Odwołanie alarmu.. jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem.. Szczególnie, jeśli znajdujesz się na otwartej przestrzeni i niemożliwe jest przemieszczenie się do obiektów zapewniających osłonę.Po odwołaniu alarmu powietrznego schrony można opuścić za zgodą służby schronowej.. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę 3.. Osoby znajdujące się w domu powinny: Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH ALARM POWIETRZNY Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.Postępowanie przed, po i w czasie powodzi .. Osoby znajdujące się w domu powinny: włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy na stacje lokalną,Zasady postępowania podczas ewakuacji z budynku -Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach .Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.. dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany, jeśli masz sprzęt pływający - utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia, .. rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego.. Powinno się (w miarę możliwości) zorganizować samopomoc.. Warto wiedzieć więcej!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt