Napisz zdania w zeszycie das ist ein lineal
Tworzymy zdania zad 2 str. 57 w zeszycie , korzystamy z zad.. (ołówkiem) Zapisz punkt w zeszycie: Nazwy członków rodzinySzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. der (ein) Kuli .Zapisz w zeszycie .. Poinformuj.. Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonujemy zad.D1, D2, D3 i D4 ze str.38-39.. Zauważcie, że rodzajniki w tym poście mają kolory.. Jaka jest pogoda wiosną.. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 8 i 9/73.. 4. numer zdania i wybraną literkę, np. 1B,2C.. Określa pogodę .. 4. pióro - czarne Das ist ein Kuli.Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Das - rodzaj żeński, więc rodzajnik nieokreślony będzie ein.. W zadaniu 2 i 3 wpisz tylko poprawne odpowiedzi.. 7/52 - napisz te zdania w zeszycie od j. niemieckiego i przetłumacz nowe słówka, np. klein, praktisch itd.W ramach rozgrzewki rozwiąż teraz zadanie 5 na stronie 54 ( w zeszycie ćwiczeń).. 1 str. 56 ,( cztery zdania ) np. / zum Beispiel:Proszę nauczyć się na pamięć odmiany czasownika können oraz szyku zdania z nim.. sie/er hilft mir- ona/on pomaga miW zeszycie ćwiczeń wykonaj dla utrwalenia nastepujące ćwiczenia: Übung 11, Seite 72.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zapisz temat w zeszycie ( 2h ) Thema: Das ist unsere Familie.. Słowa i wyrażenia, których nie znasz sprawdź w słowniczku ..

Napisz zdania w zeszycie.

1 /72 Wysłuchaj i uzupełnij wiersz o porach roku.. To jabłko jest słodkie.. Dzień dobry.. (fahren) 4 .Porada: jeśli ktoś zgubił płytę CD do podręcznika, to wpisuje słówka z tych ćwiczeń w: google tłumacz ( j. niemiecki), klika na głośnik i odsłuchuje słówko.. Dziś do wykonania masz ćwiczenia znajdujące się pod linkiem.. Guten Tag :-)Klasa 7 Data: 07.04.2020 Zaj ęcia edukacyjne: j ęzyk niemiecki Temat zaj ęć:Ich habe einen Hund.Er ist groß, treu und schwarz - ćwiczenia utrwalaj ące poznane słownictwa i gramatyk ę, opis zwierz ątka Cele zaj ęć: utrwalenie słownictwa:rzeczowniki / przymiotniki opisuj ące cechy i wygl ąd utrwalenie materiału z gramatyki: rodzajnik okre ślony i nieokre ślony orazNapisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. To jest mój długopis.. Środa, 27.05 2020 r. Klasa VIII Temat: Konstrukcja bezokolicznikowa z zu.. 4 Zadanie.. ( str 24) Przeczytaj uważnie polecenie do zadania 1a s. 24 w podręczniku.. Kolory mają ułatwić Wam zapamiętanie i kojarzenie .Das ist ein Dach.. To jest mój zeszyt.. To jest jabłko.. 2010-05-16 11:53:08; Będzie ein / eine / einen przy wyrazie Maskottchen i Handy w języku niemieckim ?. - To dziecko nie jest zdrowe.. Ich war noch nicht beim Arzt.Popatrz na zdjęcia i napisz w zeszycie teksty z właściwymi wyrazami..

Napisz zdania, tak jak w przykładzie.

- Agnieszka nie jest w domu.. Zrób notatkę na ten temat w zeszycie.. Przegląda 0Przeczytaj zdania i napisz w zeszycie wypowiedzi pacjenta.. die Krankenschwester - pielęgniarka .. / Zapisz temat w zeszycie/ Podkreśl ołówkiem rodzajnik.W języku niemieckim występują trzy czasowniki posiłkowe.. Ułóż dialogi (1-3), tak jak w przykładzie.. 3 Zadanie.. 10 Przeczenia kein/keine.. Nein, das ist kein / keine Bleistift.Byłeś świadkiem kradzieży, napisz Email do swojego kolegi z niemiec, w którym podzielisz się wrażeniami na temat tego zdarzenia.. - Nie byłem dzisiaj w kinie tylko wczoraj.. 2.Możesz pisać odpowiedzi w zeszycie lub na kartce i zrobić zdjęcie albo na komputerze i wysłać na mój adres e-mail jako załącznik.. Przeczytaj ponownie zdania z ćwiczenia 2.. Zmień środki transportu.. Proszę teraz wysłuchać nagrania nr 66 dwukrotnie.. W razie problemów, służę pomocą na messengerze.. 2010-04-15 18:58:04; Kiedy wstawiamy ein, eine albo einen i kiedy nie wstawiamy ?daje wiecie co 2010-09-16 22:18:40Das Kind ist nicht gesund.. DER, czyli rodzaj męski jest niebieski, DIE, czyli rodzaj żeński jest czerwony, a DAS, rodzaj nijaki - zielony.. 3. książki - interesujące Das sind Bücher.. 30 III - 3 IV 2020 r. podręcznik od j. niemieckiego ćw.. 2 Zadanie..

zapisz w zeszycie: das Krankenhaus- szpital .

Dopasowujemy ilustracje do opisu zad 1 str. 56 ( das Lehrbuch ,książka ) 3.. Ćwiczenia powtórzeniowe.. Pierwsze dwa używane są podczas tworzenia form czasów przeszłych złożonych Perfekt i Plusquamperfekt (w tym przypadku czasownik posiłkowy występuje w czasie Imperfekt, „dopełnieniem" jest imiesłów czasu przeszłego Partizip II), a także w trybie .Temat: Das ist mein Heft.. To są moje nożyczki.. W takich zdaniach jak te raczej używasz rodzajnika nieokreślonego.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.kiedy uzywa się ein a kiedy eine?. Zapiszcie wyrazy wraz z rodzajnikami i tłumaczeniem do zeszytu tak, jak na stronie nr 59: das (ein) Buch - książka.. Następnie powtórzcie usłyszane wyrazy.. Nie zapomnij się podpisać.1.. Powodzenia!Nowe słówka , zapisujemy w zeszycie : bleiben - zostać, essen zu Mittag - jeść obiad, die Mensa - stołówka, am Nachmittag - po południu.. - Tim jest w szpitalu.. Życzę miłej nauki i do usłysznie on-line.. Cel lekcji: - uczeń będzie potrafił prawidłowo określić przybory szkolne, - w ramach powtórzenia będzie umiał nazwać części ciała 1.. Zadanie wykonaj w podręczniku.. Cele: Potrafię samodzielnie sformułować regułę gramatyczną..

Jens kann … .Napisz w zeszycie zdania... 1 Zadanie.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Przeczytaj zdania z właściwą formą przeczenia.. Są to: haben (mieć), sein (być) oraz werden (stać się, zostać).. Der - rodzaj męski, więc rodzajnik nieokreślony będzie ein.. Zad.2 Powtarzane nazw .Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków dzierżawczych.. Die - rodzaj żeński, więc rodzajnik nieokreślony będzie eine..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt